Vilniaus lopšelio-darželio Varpelis veiklos planas 2020 m.

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ vadovo veiklos užduotys

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” veiklos planas 2019 m.

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ veiklos planas 2018 m.

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ 2014-2018 m. strateginis veiklos planas

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ 2019-2023 m. strateginis veiklos planas

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ plačiojo audito ataskaita

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ 2019-2021 m. smurto ir patyčių prevencijos programa

Vilniaus lopšelio-darželio Varpelis smurto ir patyčių prevencijos planas 2020 m.

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ smurto ir patyčių prevencijos priemonių planas 2019 m.