2023 metu veiklos ataskaita

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ veiklos planas 2023 m.

Vilniaus lopšelio-darželio Varpelis veiklos planas 2022 m.

Vilniaus lopšelio-darželio Varpelis veiklos planas 2021 m.

Vilniaus lopšelio-darželio Varpelis veiklos planas 2020 m.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” veiklos planas 2019 m.

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ veiklos planas 2018 m.

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ plačiojo audito ataskaita

Vadovo veiklos ataskaita 2021 m.

Vadovo veiklos ataskaita 2020 m.

Vadovo veiklos ataskaita 2019 m.

Vadovo-veiklos-ataskaita-2018

Strateginiai veiklos planai:

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ 2019-2023 metų strateginis veiklos planas

Smurto ir patyčių prevencijos dokumentai:

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ 2019-2021 m. smurto ir patyčių prevencijos programa

Vilniaus lopšelio-darželio Varpelis smurto ir patyčių prevencijos planas 2021 m.

Vilniaus-lopšelio-darželio-Varpelis-smurto-ir-patyčių-prevencijos-planas-2020-m.

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ smurto ir patyčių prevencijos priemonių planas 2019 m.