Vilniaus-lopšelio-darželio-Varpelis-veiklos-planas-2020-m.

Vilniaus-lopšelio-darželio-Varpelis-veiklos-planas-2019-m.-

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ veiklos planas 2018 m.