2020-09-01 iki 2021-08-31 m. m.

 Grupės pavadinimas  Vaikų amžius Pedagogai Pedagogų padėjėjas 
 „Žirniukai“ 1,5-3 m.  Ana Celitan

Giedrė Ūsienė

 Irina Kovkel
 „Spinduliukai“  3-6 m. Elvyra Juodviršienė

Jolanta Paunksnienė

 Juzefa Atminienė
 „Smalsučiai“  1,5-3 m. Agnė Ignatavičiūtė

Gražina Dudoitienė

 Rima Kosteckienė
 „Lašiukai“  1,5-3 m.  Renata Arlauskienė

Audronė Kirilovienė

 Janina Labeckienė
„Nykštukai“  4-5 m. Laima Rudėnienė

Patricija Macienė

Dalia Kairienė
„Boružėlės“  4-5 m. Jolanta Simanonienė

Irma Žiūrienė

Galina Lenkovskaja
„Drugeliai“  5-6 m. Elena Abaravičienė

Nomeda Pumputytė

Virginija Banevičienė
„Zuikučiai“  5-6 m. Virginija Julgevičienė

Angelė Petrušienė

Rita Verseckienė
 „Bitutės“  3-4 m. Rima Petraitienė

Nomeda Pumputytė

Sofija Meilūnienė
,,Pelėdžiukai”  3-4 m. Danguolė Šližienė

Ramunė Garlienė

Svetlana Džiužienė
„Aitvariukai“  6-7 m. Rima Storoženko

Martyna Masilionytė

Giedrė Kapcevičiūtė
„Gintarėliai“  6-7 m. Rita Meškauskienė

Daiva Stasiškienė

Birutė Kregždienė