Ukmergės g. 204, Vilnius,

Tel.: 8 (5) 2422845, 8 (5) 2417020,

El. paštas rastine@varpelis.vilnius.lm.lt,

Įmonės kodas: 190030019,

Sąskaita LT39 7044 0600 0141 3365

INFORMACIJA APIE KORONAVIRUSĄ IR DARBO ORGANIZAVIMĄ

2021-01-05

dalinamės su Jumis VESOC sprendimo pakeitimais (žr. žemiau).

  1. „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-3058/A1-1309 Įsigalioja 2021-01-01

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28380fa04b5811eb8d9fe110e148c7702. 

        2. „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo” pakeitimo 2020 m. gruodžio 31  d. Nr. V-3087  Įsigalioja 2021-01-01

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5496104b7a11eb8d9fe110e148c770

Taip pat dalinamės naudingomis nuorodomis:

**************************************************************************************************

DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO

Kviečiame susipažinti su naujausiu Operacijų vadovo sprendimu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ffb9fb0243011eb932eb1ed7f923910

Patiksliname, kad redakcijose patikslinama, kad kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais nutarime nustatytais atvejais.

**************************************************************************************************

ALGORITMAI

Kaip elgtis, jei ugdymo įstaigoje nustatytas Covid-19:  NVSC Algoritmai

**************************************************************************************************

Kovo 25 d.

Įsakymas ,,Dėl Vilniaus  lopšelio-darželio ,,Varpelis” pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir  veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį įstaigoje, plano patvirtinimo”   ir įsakymas ,,Dėl Vilniaus  lopšelio-darželio ,,Varpelis” COVID-19  situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo” isakymai

,,Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” darbo karantino sąlygomis planas (COVID-19)” planai 1

,,Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas” planai2