Lopšelyje – darželyje „Varpelis“ maitinimas organizuojamas vadovaujantis „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394“ patvirtintu aprašu.

 

Maistas kasdien gaminamas lopšelio – darželio „Varpelis“ virtuvėje.

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną.

Prašome susipažinti su valgiaraštis 1-3 amžiaus vaikų bei valgiaraštis 3-7 amžiaus vaikų grupėse.

Maitinimą prižiūri įstaigos dietistė Deimantė Garšvinskė.

 

Vykdomos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“ programos.