Informuojame, jog jau nuo dabar iki gegužės 31 dienos galima kreiptis į Vilniaus lopšelį-darželį „Varpelis“ bei pasirašyti sutartį dėl vaiko atvykimo į įstaigą. Labai prašome atvykstant turėti vaiko gimimo liudijimą (arba jo kopiją).

 

Vilniaus miesto savivaldybės informacija apie vaiko sveikatos pažymėjimų išdavimą.

Primename, kad vaikai į Vilniaus miesto lopšelius-darželius priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintais teisės aktais. Visą informaciją galima rasti:  https://svietimas.vilnius.lt/

 


 

Kviečiame šeimas registruotis į Pozityvios tėvystės laboratoriją: http://www.tevyste.lt/registracija/

Pozityvios tėvystės laboratorijos nariai bus įtraukti į eksperimentinę socialinių tyrimų grupę, dalyvaus diskusijose, seminaruose, pildys klausimynus. Analizuosime ir diskutuosime, kartu kursime priimtiniausią Lietuvos šeimoms pozityvios tėvystės modelį.

Šeimos dalyvaujančios PTL veikloje turės galimybę:

  • Nemokamai gauti naujausiais tyrimais pagrįstą vaikų ugdymo edukacinę medžiagą;
  • Su Pozityvios tėvystės laboratorijos specialistais aptarti šeimoje kylančias problemines vaikų ugdymo situacijas ir kartu rasti sprendimą;
  • Visa šeima galės dalyvauti teminėse pozityvios tėvystės paskaitose, taikant įvairius sumaniosios edukacijos, fotografijos terapijos, dailės ir teatro edukacijos elementus;
  • Kartu su vaikais galės dalyvauti sužaidybintose probleminių situacijų rekonstrukcijose, tokiu būdu ne tik lavindami savo pozityvios tėvystės įgūdžius bet ir stiprindami ryši su vaikais, lavindami jų socialinius įgūdžius ir atskleisdami kūrybinį potencialą;
  • Gauti nuolaidas į kitas mūsų organizuojamus paskaitas ir seminarus.

http://www.tevyste.lt/registracija/