,,DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS” APRAŠAS PRIĖMIMO TVARKA 2020 M.

Vilniaus miesto savivaldybės informacija apie vaiko sveikatos pažymėjimų išdavimą.

Primename, kad vaikai į Vilniaus miesto lopšelius-darželius priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintais teisės aktais. Visą informaciją galima rasti:  https://svietimas.vilnius.lt/

*********************************************************************************************************

MIELI TĖVELIAI IR GLOBĖJAI,

Patikrinti mokinio sveikatą ypač svarbu dėl Jūsų vaiko gerovės.

Paskutinė išduota mokinio sveikatos pažyma laikoma galiojančia iki 2020 gruodžio 31 d. imtinai, jeigu:

  • tęsiamas mokslas toje pačioje ugdymo įstaigoje;
  • sveikata nėra pasikeitusi (pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio ugdymo grupės);
  • neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti ugdymo įstaigai Mokinio sveikatos pažymėjimo formą dviem būdais:

  • atspausdintą, prisijungus prie portalo www.esveikata.lt;
  • sukūrus individualų peržiūros kodą portale www.esveikata.lt ir pateikus ugdymo įstaigai, kartu pridedant ir vaiko gimimo datą.

Pridedame instrukciją kaip sukurti ir pateikti ugdymo įstaigai peržiūros kodą, norint peržiūrėti spauskite čia.

Jei ugdymo įstaigose dirba visuomenės sveikatos specialistas, jis gavęs apibendrintus mokinio sveikatos pažymėjimo duomenis, perduoda juos tik ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

*************************************************************************************************************

Kviečiame šeimas registruotis į Pozityvios tėvystės laboratoriją: http://www.tevyste.lt/registracija/

Pozityvios tėvystės laboratorijos nariai bus įtraukti į eksperimentinę socialinių tyrimų grupę, dalyvaus diskusijose, seminaruose, pildys klausimynus. Analizuosime ir diskutuosime, kartu kursime priimtiniausią Lietuvos šeimoms pozityvios tėvystės modelį.

Šeimos dalyvaujančios PTL veikloje turės galimybę:

  • Nemokamai gauti naujausiais tyrimais pagrįstą vaikų ugdymo edukacinę medžiagą;
  • Su Pozityvios tėvystės laboratorijos specialistais aptarti šeimoje kylančias problemines vaikų ugdymo situacijas ir kartu rasti sprendimą;
  • Visa šeima galės dalyvauti teminėse pozityvios tėvystės paskaitose, taikant įvairius sumaniosios edukacijos, fotografijos terapijos, dailės ir teatro edukacijos elementus;
  • Kartu su vaikais galės dalyvauti sužaidybintose probleminių situacijų rekonstrukcijose, tokiu būdu ne tik lavindami savo pozityvios tėvystės įgūdžius bet ir stiprindami ryši su vaikais, lavindami jų socialinius įgūdžius ir atskleisdami kūrybinį potencialą;
  • Gauti nuolaidas į kitas mūsų organizuojamus paskaitas ir seminarus.

http://www.tevyste.lt/registracija/