Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2020 m. korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2019-2020-m.-Korupcijos-prevencijos-programa-ir-Korupcijos-prevencijos-programos-priemonių-įgyvendinimo-planas-patvirtintas-2019-m.-rugsėjo-5-d.-VMSA-direktoriaus-įsakymu-Nr.-30-2249

Vilniaus lopšelio-darželio Varpelis smurto ir patyčių prevencijos planas 2021 m.

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Vilniaus bei kitų miestų gyventojai, Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

  • Vilniaus miesto savivaldybei:

El. svetainėje www.vilnius.lt (korupcijos prevencija)  ir/ar pasitikėjimo telefonu   (8 5)  211 2885

  • Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

„Karštąja linija” visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt

Norintiems anonimiškai pranešti Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriui apie galimus korupcijos atvejus
skambinti telefonu (8 5) 2422845 arba parašyti elektroniniu paštu rastine@varpelis.vilnius.lm.lt

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PARENGTA ATMINTINĖ

Parsisiųsti PDF formatu

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA

Parsisiųsti PDF formatu