Ukmergės g. 204, Vilnius,

Tel.: 8 (5) 2422845, 8 (5) 2417020,

El. paštas rastine@varpelis.vilnius.lm.lt,

Įmonės kodas: 190030019,

Sąskaita LT39 7044 0600 0141 3365

 

Nuoširdus ačiū visiems, 2022 metais parėmusiems darželį. Kviečiame jus paremti mūsų darželį ir šiemet – tai galite padaryti, pateikdami FR0512 deklaraciją elektroniniu būdu per EDS. Kaip skirti GPM paramą: https://www.kaipkada.lt/news/instrukcijos-kaip-skirti-gpm-12-06-proc-parama-2023-metais . Savo indėliu Jūs prisidėsite prie vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo, inovatyvių priemonių įsigijimo. Gautas lėšas planuojame skirti naujų edukacinių aplinkų kūrimui, inovatyvių priemonių įsigijimui bei aplinkos tvarkymui, mokytojų ir tėvų iniciatyvoms įgyvendinti. Formą FR0512, vedlio pagalba reikia pateikti iki 2023 m. gegužės 1 d. Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ duomenys, reikalingi formos FR0512 pildymui: 1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 190030019 2. Paramos gavėjo pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Varpelis“ 3. Paramos gavėjo adresas – Ukmergės g. 204, Vilnius 4. Lopšelio-darželio „Varpelis“ atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT 39 7044 0600 0141 3365 5. Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – iki 1,2%.

Ačiū! Su Jūsų pagalba mes galime padaryti dar daugiau!