LR Švietimo ir mokslo ministerija

LR švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.

Vaiko teisių konvecija

Vilniaus miesto savivaldybė

Švietimo ir mokslo ministerija

Nacionalinė švietimo agentūra

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

Smurto prieš vaikus prevencija
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Pedagogų tobulėjimui  www.pedagogas.lt

Viskas, kas aktualu šeimai:

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba
Vaiko raidos centras
Paramos vaikams centras
Nemokama psichologinė pagalba Tėvų linijoje
VŠĮ Vaikų linija
Asociacija „Kitoks vaikas“
Konsultacijos tėvams www.ugdykim.lt
Ugdykime kartu (ar žinai, kaip užauginti laimingą žmogų)
Pozityvios tėvystės laboratorija
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ leidinys „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
Portalas mamytėms ir tėveliams
Šeimoms.lt

Dėl Lietuvos higienos normos – įstaigoms, vykdančios ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 metams.

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“.