IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU (ŽIEMA-PAVASARIS)

Gerbiami tėveliai,

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Varpelis“ karantino laikotarpiu vykdomas nuotolinis ugdymas  ikimokyklinėms ir priešmokyklinėms grupėms. Vaikams  toliau taikomas mišrus ugdymas: vaikams, kurie lanko darželį – ugdymas organizuojamas įprastu būduo  namie esantiems vaikams – užtikrinamas nuotolinis ugdymas.

 • 1. Mokytojai ir ugdytinių tėveliai/globėjai bendru susitarimu naudoja šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas:
 • pokalbių svetaines: Facebook uždaras grupes, Messenger, Viber, Zoom,
 • elektroninį paštą,
 • dalijasi SMS žinutėmis,
 • poreikiui esant ir kitas ryšio priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informaciją.
 • 2. Mokytojai nuotoliniam ugdymui(si) naudoja įvairias skaitmenines platformas (Youtube, Padlet  ir kt.) siunčia tėveliams užduotis bei  kitas ugdymo(si) akimirkas.
 • 3. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su tėveliais, prašome grįžtamojo ryšio: įkelti vaikų darbelių ar kitos pažintinės veiklos nuotraukų, komentarų, filmuotos medžiagos, užrašant vaikų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojai matytų ir galėtų įvertinti rezultatus, įtraukiant į bendrą vaikų pasiekimų vertinimo aplanką.
 • 4. Vaiku-ugdymo-namuose-infografikas padės vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio.
 • 5. Mokytojai ir tėvai laikosi nuotolinio darbo etiketo bei asmens apsaugos duomenų taisyklių.
 • 6. Švietimo pagalbos specialistų, meninio ugdymo pedagogės, kūno kultūros specialisto ir visuomenės sveikatos specialistės veiklos bei rekomendacijos yra patalpintos darželio interneto svetainėje.

Nuotolinis ugdymas yra:

Prašome susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” nuotolinio ugdymo tvarkos aprašu.

Rekomendacijas švietimo pagalbos specialistai teikia telefonu ar elektroniniu paštu.

Teikiamos švietimo pagalbos specialistų konsultacijos:

Specialistas Darbo laikas Kontaktai Teikiama pagalba
Logopedė Daiva Arsobienė

II

9:00-11:00

III

13:00-15:00

Tel. 868040990 Bendro pobūdžio rekomendacijos  dėl individualių veiklų namuose, telefonu.
Socialinė pedagogė Inga Šareikaitė

I ir III

9:00-11:00

Tel. 867462955 Bendro pobūdžio rekomendacijos telefonu.

ᐈ Cartoon female doctor stock images, Royalty Free female doctor cartoon pictures | download on Depositphotos®

Visuomenės sveikatos specialistė Aistė  dalinasi šiais informaciniais rinkiniais: 

1. ,,Apie dantų priežiūrą” (su užduotimi vaikams) APIE DANTŲ PRIEŽIŪRĄ

2. ,,Rankų plovimas” (su užduotimis ir filmuku vaikams) RANKŲ PLOVIMAS

3.  DARŽELINUKO DIENOTVARKĖ KARANTINO METU

4.  „Vilniaus sveikiau” komanda išleido naują produktą – naujienlaiškį. Šie naujienlaiškiai skirti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenei: mokiniams, tėvams/globėjams bei pedagogams. Nuoroda į — sausio mėnesio naujienlaiškį:https://preview.mailerlite.com/s3l4t8/1597716850127412153/b4x7/ 

–  vasario mėnesio naujienlaiškis:  https://preview.mailerlite.com/j9q0x7/1617907388038257198/v6h3/ 

–  kovo mėnesio naujienlaiškis: https://preview.mailerlite.com/w5x0b6/1638204125659273774/v7w6/

balandžio mėnesio naujienlaiškis: https://preview.mailerlite.com/r6a7j3/1663543132328827368/e9y4/

gegužės mėnesio naujienlaiškis: https://preview.mailerlite.com/c4b8b3/1683834301524745019/l8y8

birželio mėnesio naujienlaiškis:https://preview.mailerlite.com/g4l0j7/1704128526413732671/m5o9/

5. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC), siekdamas padidinti tėvų informuotumą, kaip padėti išvengti vaikų traumų ir kitų sužalojimų, sukūrė naują interneto svetainę http://www.saugauvaika.lt/

6. Maisto pasirinkimo piramidė. Piramidės aukštus kviečiu pasidaryti pačioms (aukštai eina šviesoforo principu). Maisto šablonai word dokumente šablonai maisto piramidei (juos galite pasididinti, arba atsispausdinti ir savo maisto šablonus papildomai). Maisto šablonus duoti nuspalvinti vaikams, iškirpti ir suklijuoti į atitinkamus piramidės aukštus. Padiskutuokite su vaiku, kokių produktų reikia valgyti daugiausiai, o kokius reikia riboti. Maisto piramidės pavyzdys yra čia:

 

7. Fizinio aktyvumo piramidė. Taip pat siunčiu fizinio aktyvumo piramidės užduotį. Ji pateikta pdf formate su visais šablonais, kuriuos galima atspausdinti kiekvienam vaikui atskirai. Pirmame lape matysite fizinio aktyvumo piramidę. Pakalbėkime su vaikais, kokias veiklas reikia atlikti nuolat, kokias – reikia riboti.

8. ,,Emocijų pažinimas pasakų metu”. Jame trumpai pateikta informacija, kokią naudą emociniam raštingumui gali suteikti pasakos. Taip pat pateikta pasaka su užduotimis vaikams: Emocijų pažinimas pasakos metu

FIZINIO AKTYVUMO PIRAMIDĖ

8. Gryno oro galia

9.  Šiuo metu tiek vaikai, tiek suaugę daug daugiau laiko praleidžia prie ekranų. Labai svarbu laikytis regos higienos, praktikuoti akių mankštą, kuo daugiau laiko praleisti natūralioje dienos šviesoje ir gryname ore. Kviečiame naudotis Biuro sukurta informacine medžiaga apie regos higieną:

10.   Pranešimas skirtas priminti/pakartoti svarbiausius higienos įgūdžius, kurie ikimokyklinio amžiaus vaikams yra ugdomi darželyje ir namuose : Vaiko asmens higienos įgūdžiai

11. Pasaulinei vandens dienai kviečiame jus paskaityti  informacinį pranešimą ,,Vandens funkcijos ir reikšmė organizmui”:Užduotis-_Vandens-reikšmė

12.  ,,Vilnius sveikiau” komanda parengė vaikų burnos priežiūros patarimų, kuriuose rasite informaciją apie vaikų dantų ėduonį ir pieninius dantis, įvairių maisto produktų įtaką dantims, burnos priežiūrą ir priemones bei patarimus padėsiančius skatinti vaikus valytis dantis.

DĖMESIO! Darželyje vykdoma akcija ,,Mūsų pavasaris su plačia šypsena”. Vaikams bus išdalintos atspausdintos šypsenos, kviečiu jose žymėtis dantų valymą (vaikui išsivalius dantukus – pažymėti vieną dantuką šypsenoje), taip siekiama įtraukti ir pagerinti įprotį valytis dantukus. Lauksime atliktų darbelių darželyje. 

Užduotis: Vaikai turi šypsenas parsinešti namo ir kai išsivalo dantukus užsižymėti vieną dantuką. Žymėjimo būdą pasirenka kokį nori (gali su flomasteriais nuspalvinti, gali su plastilinu užlipdyti visus dantukus ir kai išsivalo pupą prilipdyti ir pan. ). Tai darbas namuose, siekiant, kad vaikai pagerintų įprotį valytis dantukus ryte ir vakare. Na o kadangi, šioje šypsenoje, iš viso yra 22 dantukai, gausis 11 dienų žymėjimo. (Kadangi vaikai vieną dantuką šioje šypsenoje pasižymės ryte, kai išsivalys dantukus – kitą, išsivalę dantis – vakare). O kai baigs žymėti visus dantukus – atsineš darbelius į darželį ir juos pakabinsime parodai.

Kviečiame šiltėjantį orą pasitikti su plačia šypsena!

Mūsų pavasaris su plačia šypsena LD varpelis

Vaikų burnos priežiūros patarimai tėvams, globėjams (rūpintojams)

13. Dar viena svarbi priežastis, kodėl mums reikia plauti rankas grįžus iš lauko, paglosčius naminius gyvūnus, prieš einant valgyti, pasinaudojus tualetu. Kviečiame plačiau susipažinti su Lietuvoje paplitusiais helmitais, dažniausias simptomais, gydymu, ligos nustatymu ir prevencija. Vieni iš dažiausių susirgimų yra ikimokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Helmitozės

14. Informacinis pranešimas skirtas tėvams (globėjams). Pranešime pateikta pagrindinė informacija priminti, kokiomis medžiagomis gali apsinuodyti vaikai, ką reikėtų daryti įtariant apsinuodijimą. Apsinuodijimai

 

Kid Football Player Cartoon Image C | Cartoon clip art, Free cartoon images, Free cartoons

Fizinio lavinimo specialistas Pavelas vaikučiams namuose siunčia šias veiklas:

Girl Listening TO Music vector images and illustration
Meninio ugdymo mokytoja Diana dalinasi šiomis veiklomis:
speech therapy - Google Search in 2020 | Speech therapy, Character, Therapy
Logopedė Daiva rekomenduoja vaikučiams šias užduotėles:
SAUSIS. 1. Dėmesio ugdymui. Surask kur pasislėpė?
2. Suskaičiuok, kiek yra raidžių ir patalpink paveikslėlį tinkamame langelyje.
3. Sukurk pasakojimą pagal paveikslėlius, pavartodamas esančius žodžius (1).
4. Sukurk pasakojimą pagal paveikslėlius, pavartodamas esančius žodžius (2)
5. Sukurk pasakojimą pagal paveikslėlius, pavartodamas esančius žodžius (3).
Language Therapy Stock Vector Illustration And Royalty Free Language Therapy Clipart
Socialinė pedagogė Inga parengė tėveliams paskaityti:
Skirtingo tipo prieraišumas:
Svarbūs vaikų drausminimo žingsniai:
Pranešimas ,,Nuo nerimo iki pykčio protrūkių: kaip padėti vaikui atpažinti savo emocijas ir tinkamai jas išreikšti.” Pranešime rasite bazinę informaciją apie emocijas, kaip reikėtų reaguoti į vaikų emocijas, kodėl svarbus jų priėmimas ir pan. Nuoroda: https://youtu.be/SRNzTyAemHI
Priminkime vaikams, dėl kokių priežasčių yra nesaugu vieniems išeiti iš darželio, taip pat kokie pavojai atsiranda būnant gatvėje. Tėveliams siūlome aptarti su vaikais, kodėl jūs į darželį ir iš jo keliaujate kartu: https://prezi.com/p/o1wmttbqxdcc/?present=1
Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis:

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

Šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos.

Internetiniai portalai vaikams:

http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsu-tarimas

http://mudubudu.lt/linksmi_zaidimai_vaikams

https://www.matific.com/lt/lt/home/

http://www.ziburelis.lt/nemokamai

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vidine-zona/registracija-teveliams/22

http://www.musumokykla.lt/kompiuterines-technologijos-mokykloje/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html

Renginio “Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?” vaizdo įrašas ir skaidrės: https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

Maloniai prašome bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, palaikyti jų iniciatyvą ir padėti savo vaikučiams ugdytis!

Jei Jums kiltų klausimų dėl nuotolinio ugdymo, kviečiame susisiekti su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta tel.: 8(5)2417020 arba el. paštu ruta.varpelis@gmail.com

 

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU (PAVASARIS)

Gerbiami tėveliai, informuojame Jus, kad Vilniaus lopšelis-darželis ,,Varpelis“ ir toliau užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu:

 • pedagogai ir kiti specialistai informaciją teikia  Facebook, elektroniniu paštu, Zoom aplinka bei telefonu;
 • džiaugiamės, kad teikiate grįžtamąjį ryšį pedagogams, nes tai padeda pedagogams planuoti ugdomąją veiklą;
 • kviečiame bendrauti, bendradarbiauti su grupių pedagogais ir kitais specialistais.

 

Meninio ugdymo mokytoja Diana parengė muzikinio ugdymo rekomendacijas ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėveliams

„Muzika_Šeimos šventė ir tėčio diena_

„Muzika _Tema ,,Mamos diena“

Muzika _ Tema Saulė

Muzika (IV-V karantino savaitė) – meninio ugdymo mokytoja Diana Narienė- Velykos

„Muzika (III karantino savaitė) meninio ugdymo mokytoja Diana Nariene“ (3) 

Kūno kultūros specialistas bei vaikučių treneris Pavelas kviečia skirti laiko ir fiziniam aktyvumui namuose:

Raumenų tonusas

Futbolo būrelis

Vaikų sportas

Augimo skausmai

Lankstumas. Pusiausvyra. Koordinacija

Fizinių pratimų planas 

Plokščiapėdystė

Pratimai namuose

Laikysena

Logopedė Daiva rekomenduoja apsilankyti šioje svetainėje:

 https://vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis:

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

Vilniaus PPT darbas karantino metu 2

Lankstinukas – įtampos mažinimo būdai

 

Dietistė-visuomenės sveikatos specialistė  parengė šias rekomendacijas:

Pavasarį prasideda augalų žydėjimas

Atvelykio pusryčių stalui

Priminimas. Dėmesio erkės jau pabudo

Dienos ritmo rekomendacijos karantino metu

Dantukų higiena

Dietistės patarimai mitybai IV karantino savaitei

Socialinė pedagogė Inga  siūlo paskaityti tėveliams: 

Ribos

Tėvų bei vaikų teisės ir pareigos

Motyvacija

Socialiniai įgūdžiai 2

Socialiniai įgūdžiai 1

Socialinis emocinis ugdymas (1) (1)

Poreikis ar noras

 

Psichologo rekomendacijos:

VAIKŲ TOLERANCIJOS UGDYMAS

ASMENYBES RAIDA (II D.)

ASMENYBES RAIDA (I D.)

KURYBISKUMAS IR JO UGDYMAS

EMOCIJOS

Psichologų patarimai tėveliams karantino metu namuose:

Interneto taisyklės namuose taikiai – misija įmanoma
Visi namuose: kaip (su)gyventi? Psichologų patarimai (video)
Karantino laikas – prasmingai ir net linksmai
Rekomendacijos darželinuko, pradinuko ir paauglio dienotvarkei
Darželinukai mokosi žaisdami

 

Kviečiame pasižiūrėti

LRT TELEVIZIJOS eteryje – pamokėlės ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams, kurios dabar transliuojamos  kiekvieną darbo dieną nuo 12 val.  Laidą sudaro keturios iki 15 min trukmės pamokėlės. Jas veda mokytojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kitų sričių specialistai.

https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1159677/lrt-televizijos-eteryje-pamokeles-maziausiems-mokinukams-projekto-globeja-diana-nausediene

 

Kviečiame eksperimentuoti

Šiaulių universiteto edukologijos mokslininkių komanda pristato unikalų  edukacinį projektą Lietuvoje pedagogams, vaikams ir jų tėvams – edukacinių vaizdo siužetų ciklą „STEAMuko eksperimentai“

Metodinės priemonės „STEAMuko kelionė rudenėliu“ pagrindu sukurtuose mokomuosiuose siužetuose – chemijos 🔬, fizikos ir inžinerijos 🔩 eksperimentai su komentarais ir kūrybiškai pateikiamais moksliniais paaiškinimais.

Edukaciniai vaizdo siužetai „STEAMuko eksperimentai“ YOUTUBE kanale:

 VISOS edukacinės laidelės čia – bit.ly/STEAMukas

 Daugiau informacijos apie projektą – https://bit.ly/2JplLq

Įdomaus laiko tyrinėjant mokslą!

*********************

Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumaskūrybiškumasaplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymasis, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.

Namuose galima atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti smulkiąją motoriką. Galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus knygelėse, žiūrint dokumentinius filmus, pavyzdžiui, http://www.sengire.lt/lt,

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys:

Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Plačiau skaityti čia:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/bendros-naujienos/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu-patarimai-mokytojams-ir-tevams/26707

*****************

Siekiant padėti įstaigoms, šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo galima rasti čia.

Siūlome keletą idėjų veiklai namuose:

http://www.svietimonaujienos.lt/ka-veikti-kartu-su-vaikais-namuose/

KĄ VEIKTI – rekomendacijos

http://www.gamtosreindzeris.lt/

http://www.svietimonaujienos.lt/laviname-ikimokyklinio-amziaus-vaiku-verbaline-atminti/

Interaktyviosios pasakos, edukaciniai žaidimai lietuvių kalba  Saulytučiai.

Pasakos-žaidimai, skirti 2–5 metų vaikams, sukurti kartu su Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkais. Plačiau…

www.tuciai.lt/#AboutProject

Mikituko peliuko žaidimai. Žuvytė

https://www.youtube.com/watch?v=ufwI-ZFv8DU&feature=share&fbclid=IwAR2_UEkXcGo85_1Q1kR0gVVduGkBmduF2_p6J5rfJI0TLASvZVXNQ_v66Dg

https://gudrutisdutis.lt/lt

https://www.facebook.com/LavinaLT/

Jeigu Jūsų vaikas jau mokosi raides, bet pastebėjote, kad jas painioja, pasiūlykite atlikti šią užduotį (telefonų ekranai rodys lengvesnį variantą, kompiuterių ekranai – sunkesnį):

http://www.simboliai.lavina.lt/?lavina=bp

O jeigu Jūsų vaikas dar tik ruošiasi susipažinti su raidėmis, įkeliame nuorodą, kurią paspaudę galėsite parsisiųsti raidžių šablonus ir kūrybiškai juos panaudoti: karpyti, štampuoti, spalvinti ir t.t.:

https://drive.google.com/open?id=1YnaO1qBh8FbNTZJ_GUdEsYzgcauHOu8A

Užduotys  priešmokyklinukams laikrodžiui pažinti ir lavinti dėmesį bei pastabumą:

https://drive.google.com/open?id=15ErFAT4y7-npgsXuOZZFeHI1U57PM6HR

Margučių užduotys:

https://drive.google.com/open?id=139qKod2ToHioR2RoKGm9nYvgK0A7tZ-I

https://drive.google.com/open?id=1Rg7zs_BPGH26jyVKel0RBoSGs0TuznNt

Naudingos nuorodos:

www.ugdymo.sodas.lt

www.edukatoriai.lt

https://www.pedagogas.lt/mokymas-nuotoliniu-budu

https://www.e-mokymosi.lt/courses/nemokami

https://mokymosi.lt/e-ikimokyklinis

https://www.e-mokymosi.lt/courses/ugdymosi-avilys

Naujausia lopšelio-darželio ,,Varpelis“ informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje www.vilniausvarpelis.lt

Jei  Jums kiltų klausimų dėl nuotolinio ugdymo, kviečiu susisiekti tel.  8(5)2417020 arba parašyti el.p. ruta.varpelis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta