Ugdymo procesas organizuojamas pagal įstaigos parengtą Ikimokyklinio ugdymo programą (žr. priedą apačioje).

Ikimokyklinio ugdymo programa

Lopšelis-darželis yra įtrauktas į sveikatą stiprinančių darželių tinklą ir į ugdymo turinį yra integruojama  sveikatos stiprinimo programa  RŪPINAMĖS SAVO SVEIKATA .