Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas