LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ar bendravimo sutrikimų. Įvertinęs vaiko kalbą bei atsižvelgdamas į sutrikimo pobūdį, logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius (grupės formuojamos to paties sutrikimo pagrindu) tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Dažnai tam, kad plėtotųsi vaiko kalba, būtina ugdyti natūralią vaiko sąvokų suvokimo bei naudojimosi jomis raidą. Skatinama vėluojanti kalbos raida, lavinamas dėmesys, atmintis, smulkioji motorika, remiantis tiek metodinėmis priemonėmis, tiek didaktiniais žaidimais.

Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ logopedinę pagalbą teikia vyr. logopedė Daiva Arsobienė.

Logopedė individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose.

Logopedės konsultacinis laikas tėveliams (globėjams):
Antradieniais 16.15 – 17.15 val.
Ketvirtadieniais 8.00 – 9.00 val.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais turinčiais bendravimo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų;
  • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
  • bendradarbiauja su pedagogais, įstaigos administracija, kitų institucijų specialistais, sprendžiant vaikų socialines ir pedagogines problemas, ieško veiksmingų ir efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį;
  • atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
  • atstovauja ir gina vaiko teises ugdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Lopšelyje-darželyje „Varpelis“  pagalbą teikia socialinė pedagogė Inga Šareikaitė.

Socialinės pedagogės konsultacinis laikas tėveliams (globėjams):

Pirmadieniais 7:00 – 8:00 val.

Trečiadieniais 7:00 – 8:00 val.