Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
2. Renata  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja-metodininkė
3. Ana  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
4. Virginija  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
5. Elvyra Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja-metodininkė
6. Martyna Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja
7. Irma Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
8. Patricija Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja
9. Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
10. Diana Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
11. Rima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
12. Nomeda Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
13. Laima Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
14. Danguolė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja-metodininkė
15. Daiva Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
16. Rima Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja-metodininkė
17. Giedrė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
18. Angelė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
19. Agnė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
20. Monika Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
21. Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (vaiko priežiūros atostogose) Mokytoja
22. Daiva Logopedė Vyr. logopedė
23. Audronė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
24. Ingrida Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
25. Pavel Fizinio lavinimo pedagogas Mokytojas