Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Elena Abaravičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
2. Renata Arlauskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja-metodininkė
3. Ana Celitan Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
4. Virginija Julgevičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
5. Elvyra Juodviršienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja-metodininkė
6. Martyna Masilionytė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja
7. Irma Žiūrienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
8. Janina Lukša Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (vaiko priežiūros atostogose) Mokytoja
9. Patricija Macienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
10. Rita Meškauskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
11. Jolanta Paunksnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
12. Diana Narienė Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
13. Rima Petraitienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
14. Nomeda Pumputytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
15. Laima Rudėnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
16. Danguolė Šližienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja-metodininkė
17. Daiva Stasiškienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
18. Rima Storoženko Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja-metodininkė
19. Giedrė Ūsienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
20. Angelė Petrušienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
21. Agnė Ignatavičiutė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
22. Monika Žvinklienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (vaiko priežiūros atostogose) Vyresnioji mokytoja
23. Jolanta Simanonienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (vaiko priežiūros atostogose) Mokytoja
24. Ramunė Garlienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
25. Inga Motulienė Socialinė pedagogė Pedagogė
26. Daiva Arsobienė Logopedė Vyr. logopedė
27. Audronė Kirilovienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
28. Ingrida Zikienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja