Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Elena Abaravičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
2. Renata Arlauskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
3. Ana Celitan Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
4. Virginija Julgevičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
5. Elvyra Juodviršienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Auklėtoja-metodininkė
6. Aldona Jurgaitienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
7. Marijona Lapinskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
8. Janina Lukša Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Neturi
9. Patricija Macienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Neturi
10. Rita Meškauskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
11. Gražina Dudoitienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Neturi
12. Diana Narienė Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
13. Rima Petraitienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
14. Nomeda Pumputytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Neturi
15. Laima Rudėnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
16. Danguolė Šližienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Auklėtoja-metodininkė
17. Daiva Stasiškienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
18. Rima Storoženko Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Auklėtoja-metodininkė
19. Giedrė Ūsienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Neturi
20. Angelė Petrušienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Neturi
21. Agnė Ignatavičiutė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Neturi
22. Monika Žvinklienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
23. Jolanta Simanonienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Neturi
24. Daiva Arsobienė Logopedė Vyr. logopedė
25. Inga Šareikaitė Socialinė pedagogė Neturi